Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Υποδοχή - Front Office

 

 

Ο Γιώργος Βασιλάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και διαμένει μόνιμα.
Η στενή του σχέση με το χώρο του Τουρισμού αφορά στις ιδιότητες του Εκπαιδευτή, του Επαγγελματία αλλά και του Επιχειρηματία.

Απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.), έχει εργασθεί ως στέλεχος και ως Διευθυντής Ξενοδοχείου, ενώ παράλληλα έχει ασχολη-θεί επιχειρηματικά με την εισαγωγή και εμπορία Τροφίμων.
Το 2005 δίδαξε στην Ανωτέρα Σχολή Τουριστικων Επαγγελμάτων του Αγίου Νικολάου, ενώ από το 2008 συμμετέχει ως εκπαιδευτής σε προγράμματα Ξενοδοχειακών Σπου-δών, Τουρισμού και Αεροπορικών Μεταφορών (ΕΠΑ.Σ Ηρακλείου του ΟΤΕΚ, ΙΕΚ Ηρα-κλείου του ίδιου Οργανισμου, Δημόσια ΙΕΚ ). Σήμερα διδάσκει στην ΕΠΑ.Σ και στο ΙΕΚ Ηρακλείου του ΟΑΕΔ.
Από το 2016 συνεργάζεται σταθερά με το Ι.ΙΕΚ Taste Academy ως καθηγητής στην ειδικότητα του Τεχνικού Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, ενώ έ-χει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ε-παγγελματιών και στελεχών της Υποδοχής (Front Office) στο ΚΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτης Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα Υποδοχής απευθύνεται σε Επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της ποιοτικής εξυπηρέτησης του τμήματος, επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην παροχή υπηρεσιών στην πρώτη γραμμή των Ξενοδοχειακών Μονάδων.

Στόχος η βελτίωση των δεξιοτήτων στους επαγγελματίες που αποτελούν το «πρόσωπο» των επιχειρήσεων φιλοξενίας σε σχέση με τους πελάτες. Η εφαρμογή καλών πρακτικών στις λειτουργίες υποδοχής, στις κρατήσεις, αφίξεις και αναχωρήσεις πελατών, στη διαχείριση θυρωρείου και τηλεφωνημάτων . Επίσης στη σωστή γλώσσα του σώματος και την επικοινωνία.

Διδακτικές / Θεματικές Ενότητες του προγράμματος (στο πεδίο αυτό αναφέρετε συνοπτικά τις ενότητες που θα διδάξετε στα πλαίσια του προγράμματος).

 • Το Τμήμα Υποδοχής – Σύνθεση και Οργάνωση (Κρατήσεις, Αφίξεις, Τήρηση Λογαριασμών Πελατών – Main Courante, Ταμείο, Αναχωρήσεις, Προσφορά συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών)
 • Ενέργειες και καθήκοντα του Front Office Manager
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών – Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης προσωπικού
 • Τεχνικές αύξησης πωλήσεων
 • Οι Διεθνεις Ξενοδοχειακές αλυσιδες και η φιλοσοφία τους
 • Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισμό.
 • Εισαγωγή στον Τουρισμό – Τουρισμος και Ξενοδοχεία.

 

 Γιώργος προγραμμα Υποδοχής

Loading...

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΚΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων αποτελεί για εμάς ίσως την πλέον σημαντική οργανωτική δομή. Αναλαμβάνει την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων με Αναπτυξιακούς Φορείς, με επαγγελματικές συλλογικότητες, με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μια λογική ανίχνευσης αναγκών αλλά και προοπτικών συνεργασίας Λειτουργεί ως:

 • Βασικό εργαλείο για τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου σύνδεσης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
 • Υποστηρικτική δομή πληροφόρησης και σύνταξης των ατομικών σχεδίων δράσης των ανέργων και των καταρτιζομένων μας
 • Βασικός πυλώνας δημιουργίας επιστημονικών ομάδων έργου για τη σύνταξη και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων Κατάρτισης και Εκπαίδευσης