Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Barista

 

 

Ο Σταύρος Κυπραίος γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Με το χώρο της εστίασης ασχολείται επαγγελματικά από το 2004, ενώ η εξειδίκευσή του στον καφέ και την παρασκευή του τον οδήγησε στην εταιρία ΔΑΝΔΑΛΗΣ Α.Ε., όπου τα δύο τελευταια χρόνια εργάζεται ως Barista/εκπαιδευτής.

Είναι κάτοχος των ακόλουθων ενοτήτων της SCA (Specialty Coffee Association):

 • Barista Skills Intermediate (πρακτικές δεξιότητες ως προς τη ρύθμιση του μύλου, τεχνικές γάλακτος/latte, υγιεινής και ασφάλειας, εξυπηρέτησης πελατών, βασικών επιχειρηματικών πρακτικών)
 • Brewing Foundation (ποικιλία μεθόδων παρασκευής καφέ, μεταβλητές βρασμού που επηρεάζουν την ποιότητα, πρακτική μάθηση σε μεθόδους άλεσης και βρασμού, χαρτογράφηση της εκχύλισης του καφέ)
 • Roasting Foundation (διαδικασία παρασκευής καφέ, συνθήκες παρασκευής και διαχείριση χώρου εργασίας/μηχανημάτων).

Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα Barista απευθύνεται σε Επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι θέλουν όχι μόνο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, αλλά και να εξειδικευτούν σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που θα τους επιτρέψουν να ξεχωρίσουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αντικείμενο.

Με το πέρας του ταχύρρυθμου προγράμματος οι Εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν τα χαρμάνια του καφέ, να προετοιμάσουν σωστά τον επαγγελματικό εξοπλισμό τους, ώστε να επιτύχουν τη σωστή ποσότητα εκχύλισης του και να τον παρασκευάσουν, χρησιμοποιώντας πολλαπλές μεθόδους επεξεργασίας του. Tέλος, να μάθουν τα μυστικά της ενδεδειγμένης συντήρησης και του ιδανικού service.


Διδακτικές / Θεματικές Ενότητες του προγράμματος:

 • Ιστορία του καφέ
 • Βοτανολογία (Γενικές γνώσεις)
 • Τρόποι συγκομιδής
 • Μέθοδοι επεγεργασίας καφέ
 • Καβούρδισμα (Γενικές γνώσεις)
 • Μύλοι άλεσης και άλεσμα καφέ
 • Ροφήματα (με βάση τον Espresso)
 • Διαχείριση Καταστήματος
 • Τεχνικά ζητήματα
 • Πρακτική
 • Ρύθμιση μύλου άλεσης καφέ
 • Παρασκευή ροφημάτων με βάση τον Espresso
 • Καθαρισμός επαγγελματικού εξοπλισμού παρασκευής καφέ

  2

 

Loading...

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΚΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων αποτελεί για εμάς ίσως την πλέον σημαντική οργανωτική δομή. Αναλαμβάνει την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων με Αναπτυξιακούς Φορείς, με επαγγελματικές συλλογικότητες, με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μια λογική ανίχνευσης αναγκών αλλά και προοπτικών συνεργασίας Λειτουργεί ως:

 • Βασικό εργαλείο για τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου σύνδεσης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
 • Υποστηρικτική δομή πληροφόρησης και σύνταξης των ατομικών σχεδίων δράσης των ανέργων και των καταρτιζομένων μας
 • Βασικός πυλώνας δημιουργίας επιστημονικών ομάδων έργου για τη σύνταξη και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων Κατάρτισης και Εκπαίδευσης